Bước tới nội dung

Bản mẫu:!-

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|-

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu cho phép ký tự "|-" được thực hiện bên trong các tham số bản mẫu và ParserFunctions. Nếu nó không phải là một tham số bản mẫu hoặc một hàm phân tích cú pháp, chỉ cần sử dụng "|-".

Thường tốt hơn sử dụng {{!}}- thay vì {{!-}}.

Bản mẫu này không :thế được.

Xem thêm[sửa mã nguồn]