Bản mẫu:Đánh giá

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Chỉ sử dụng tiêu bản này khi việc xếp hạng, đánh giá theo đơn vị "sao". Ví dụ, nếu một nhà phê bình cho một bộ phim số điểm là 8,6/10, chúng ta không sử dụng {{Đánh giá|8.6|10}}, nhưng lại sử dụng tiêu bản này nếu số điểm là 8,5 hay 8,0. Lưu ý nữa là với thang điểm 10, việc hiển thị bằng sao rất khó để đọc được.

Ví dụ
  • {{Đánh giá|4|5}} hiển thị
  • {{Đánh giá|0|3}} hiển thị
  • {{Đánh giá|3.5|6}} hiển thị
  • {{Đánh giá|8|8}} hiển thị
  • {{Đánh giá|5|10}} hiển thị