Bản mẫu:Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chèn một đầu đề ngắn gọn cho phần dữ liệu bản mẫu. Thêm trang vào Thể loại:Bản mẫu sử dụng dữ liệu bản mẫu.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

==Dữ liệu bản mẫu== hoặc ==Các tham số== hoặc ==Cách sử dụng==
{{đầu đề dữ liệu bản mẫu}}
<templatedata>{
...
}</templatedata>

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|Tên bản mẫu}} để hiển thị tên cho bản mẫu khác với tên mặc định, đó là {{BASEPAGENAME}}.

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Tên bản mẫu

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|nolink=1}} để bỏ liên kết wiki khỏi từ "Dữ liệu bản mẫu" trong văn bản đầu đề, đối với các trường hợp nó đã được liên kết bên ngoài bản mẫu này.

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Sử dụng {{Đầu đề dữ liệu bản mẫu|noheader=1}} để bỏ qua câu đầu tiên của văn bản đầu đề.

Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Các tham số[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đầu đề dữ liệu bản mẫu

Chèn một đầu đề ngắn gọn cho phần dữ liệu bản mẫu. Thêm trang vào [[Thể loại:Bản mẫu sử dụng dữ liệu bản mẫu]]

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên bản mẫu1

Used to display a name for the template other than the default, which is {{BASEPAGENAME}}.

Chuỗi dàitùy chọn
Không có liên kếtnolink

Assigning any value to this parameter will omit cause the template to omit the wikilink from the word "Dữ liệu bản mẫu" in the header text, for instances where it is already linked outside this template.

Chuỗi dàitùy chọn
Không có đầu đềnoheader

Assigning any value to this parameter will cause the template to omit the first sentence of the header text.

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]