Bản mẫu:Đầu lưu trữ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này được sử dụng trên các trang lưu trữ thảo luận và không thảo luận.

Bản mẫu có nhiều tham số tùy chọn:

  • |1= (tham số không tên đầu tiên)  – tên của trang thảo luận hiện tại nếu nó không được bản mẫu phát hiện đúng cách hoặc nó là từ một trang cơ sở khác. Lưu ý rằng |currentpage= là tên khác thay thế cho tham số này.
  • |period=  – thêm khoảng thời gian sửa đổi đại diện cho trang lưu trữ
  • |diff=  – thêm liên kết đến với Liên kết thường trực của trang gốc tại thời điểm lưu trữ
  • |histOffset=  – adds a link to the history of the page, offset with the given timestamp

Ví dụ

Không có tham số:

Ví dụ với (hầu hết) các tham số: en:Talk:Generation X đã được lưu trữ thủ công tới en:Talk:Generation X/Archive 1 trước khi bản thân nó được chuyển tới en:Talk:Generation X/Archive 2 như là một lưu trữ, bởi vậy nội dung của /Archive 1 về mặt kỹ thuật được sao chép từ /Archive 2. Đặt bản mẫu {{archive|diff=29421877|histOffset=20051127232500|en:Talk:Generation X/Archive 2}} tại /Archive 1 sẽ cho ra:

Xem thêm