Bản mẫu:Đội hình bóng đá Đức Thống nhất tại Thế vận hội Mùa hè 1956