Bước tới nội dung

Bản mẫu:)))

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Use this template to produce the character or characters "}}} " as ordinary text rather than as part of a link [[ ]], transclusion {{ }}, variable {{{ }}}, etc.

Bản mẫu tương tự[sửa mã nguồn]

Bản mẫu Kết quả Thay thế HTML
{{!!}} || ||
{{!(}} [ [
{{)!}} ] ]
{{!((}} [[ [[
{{))!}} ]] ]]
{{(}} { {
{{)}} } }
{{((}} {{ {{
{{))}} }} }}
{{(((}} {{{ {{{
{{)))}} }}} }}}
  • Lưu ý: Bản mẫu:!  was also a template but was converted into a từ ma thuật, you can also use the HTML alternative of | and either will give you an output of |

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Other brace-rendering templates