Bản mẫu:*mp

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu main page-bullet (Dấu bullet ở Trang Chính) khắc phục một hạn chế của Firefox phiên bản 1 và 2, liên quan đến việc xử lí văn bản trong một danh sách có dấu đầu dòng (bulleted list) bao quanh một hình ảnh đặt nằm bên phải (right-aligned image). Bản mẫu này đã lỗi thời không dùng đến nữa, vì tỉ lệ người dùng Firefox các phiên bản này đã giảm xuống dưới 0.01%. Hiện bản mẫu trả về một dấu * thông thường.

Xem thống kê trình duyệt: Wikimedia Traffic Analysis Report - Browsers