Bản mẫu:4TeamBracket-Archery-with 3rd

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bán kết Chung kết
                
 
 
 
 
 
  Hạng ba
 
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template generates a 4-team tournament bracket. It is designed for a four archere player setup in a best of six set format.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{4TeamBracket-Archery-with 3rd
| RD1='''Bán kết'''
| RD2='''Chung kết'''
| 3rd='''Hạng ba'''

| score-width=
| team-width=

| RD1-seed1=
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3=
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-score1-6=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3=
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=
| RD1-score2-6=

| RD1-seed3=
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-score3-6=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=
| RD1-score4-2=
| RD1-score4-3=
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=
| RD1-score4-6=

| RD2-seed1=
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=
| RD2-score1-2=
| RD2-score1-3=
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-score1-6=
| RD2-seed2=
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=
| RD2-score2-2=
| RD2-score2-3=
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
| RD2-score2-6=

| 3rd-seed1=
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=
| 3rd-score1-2=
| 3rd-score1-3=
| 3rd-score1-4=
| 3rd-score1-5=
| 3rd-score1-6=
| 3rd-seed2=
| 3rd-team2=
| 3rd-score2-1=
| 3rd-score2-2=
| 3rd-score2-3=
| 3rd-score2-4=
| 3rd-score2-5=
| 3rd-score2-6=
}}

Các tham số bản mẫu[sửa mã nguồn]

  • RD1, RD2 — [OPTIONAL] The names of each respective round. Defaults to "Bán kết" and "Chung kết", respectively.
  • score-width — The total width of all three sets for each match

Xem thêm[sửa mã nguồn]