Bản mẫu:@

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

At char.svg

test@example.com trở thành testAt char.svgexample.com để tránh thu thập email.