Bản mẫu:@

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

At char.svg

Tài liệu bản mẫu

test@example.com trở thành testAt char.svgexample.com để tránh thu thập email.