Bản mẫu:Allcaps

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}}

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Allcaps}} sẽ thể hiện tất cả các đoạn văn bản dưới dạng chữ in hoa.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Allcaps|đoạn văn bản}} sẽ thể hiện tất cả các đoạn văn bản dưới dạng chữ in hoa. Your source text is not altered (a copy-paste will give it in its original form), only the way it is displayed. You can use this template to control the display of the variable output of magic words and of other templates.

Nhập: {{Allcaps|The ''Name'' of the Game}}
Cho ra: The Name of the Game

Bản mẫu này không nên được dùng với lệnh "Thế:" because the result will NOT be an uppercase source text but the original text wrapped in HTML code making it appear uppercase, so it is more efficient for this purpose to simply rewrite the text in uppercase once and for all.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Templates that change the display (copy-paste will get the original text):

Magic words that rewrite the output (copy-paste will get the text as displayed):

  • {{lc:}} – lower case output of the full text
  • {{uc:}} – upper case output of the full text
  • {{lcfirst:}} – lower case output of the first character only
  • {{ucfirst:}} – upper case output of the first character only