Bước tới nội dung

Bản mẫu:Allmusic

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Allmusic trên AllMusic

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thường dùng để tạo một liên kết đến Allmusic, kể cả tạo chú thích trong hàng hoặc tạo một liên kết ngoài.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Có đầy đủ tham số
{{Allmusic |class= |id= |tab= |label= |first= |last= |accessdate= }}

hoặc viết hàng dọc

{{Allmusic
| class   =
| id     =
| tab    =
| label   =
| first   = 
| last    = 
| accessdate =
}}
Cách dùng rút gọn
{{Allmusic |<class> |<id> |<label>}}

Tham số[sửa mã nguồn]

Chú thích Loại Mô tả
class không bắt buộc Các giá trị có thể có: "artist", "album", "song", "work" hoặc "explore". Giá trị của trường này là phần tiếp sau "www.allmusic.com/" của URL. Giá trị mặc định "artist" nếu không được chỉ định.
id bắt buộc Phần định danh, tiếp sau "artist/", "album/", "song/", "work/" hoặc "explore/" của URL. Có thể bỏ qua phần chữ. Ví dụ: Với www.allmusic.com/artist/led-zeppelin-p4739, chỉ cần điền "p4739" vào trường id.
tab không bắt buộc Nếu muốn dẫn liên kết đến một tab trực tiếp tại trang Allmusic, sử dụng tham số này để chỉ định tab đó. Giá trị của trường này tương ứng với phần tiếp sau phần định danh (ví dụ: "charts-awards").
label không bắt buộc Tên tiêu đề của link. Tên bài viết sẽ được lấy thay thế nếu không được chỉ định.
first không bắt buộc Tên tác giả
last không bắt buộc Họ tác giả
pure_url không bắt buộc Nếu là "yes" bản mẫu sẽ chỉ tạo một liên kết. Cách dùng này có thể tạo một liên kết thông thường, hay được sử dụng cho trường |url= trong {{Chú thích web}}.
accessdate không bắt buộc Ngày liên kết được truy cập. Nên được viết theo định dạng YYYY-MM-DD.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Nghệ sĩ, ban nhạc
 • {{Allmusic|id=p4739|label=Led Zeppelin}}

sẽ cho 

Album (có ngày truy cập)
 • {{Allmusic|class=album|id=r15973|label=News of the World|accessdate=2011-01-01}}

sẽ cho

Bài hát (dạng rút gọn)
 • {{Allmusic|song|t2454936|Dust in the Wind}}

sẽ cho

Có tham số tab
 • {{Allmusic|id=p4739|tab=discography|label=Danh sách đĩa nhạc của Led Zeppelin}}

sẽ cho 

Tên tác giả
 • {{Allmusic|class=album|id=r11465|label=Physical Graffiti|first=Stephen Thomas|last=Erlewine|accessdate=2011-01-01}}

sẽ cho