Bản mẫu:Bài luận

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thêm trang đến thể loại:Bài luận Wikipedia hoặc đến thể loại:Bài luận thành viên, tùy thuộc vào không gian tên.

Xin vui lòng đừng thay thế bản mẫu này.

  • {{bài luận|WP:SHORTCUT1}} trở thành:

Lên đến 5 viết tắt sẽ hiển thị:

  • {{bài luận|WP:SHORTCUT1|WP:SHORTCUT2|giải thích=quy định [[Wikipedia:Đồng thuận|Đồng thuận]] và [[Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc|Bỏ qua mọi quy tắc]]}} trở thành:

Các thông số viết tắt cũng có thể được đặt tên là |viết tắt= hoặc |viết tắt 1=, |viết tắt 2= ... |viết tắt 5=.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Để đặt bài luận trong thể loại con thích hợp theo chủ đề, sử dụng
Các bản mẫu sau đây có sẵn cho Dự án Wiki để làm rõ sự khác biệt giữa hướng dẫn Dự án Wiki và hướng dẫn Wikipedia toàn cầu