Bước tới nội dung

Bản mẫu:Bài quảng cáo

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chỉ nên thêm bản mẫu này vào bài viết khi cần trợ giúp từ các biên tập viên khác bởi vì toàn bộ hoặc một phần nội dung bài viết là quảng cáo giả dạng như bài viết bách khoa.

Sử dụng

Bài viết
  • Đối với các bài viết cần dọn dẹp ở mức độ lớn, hãy đặt {{Bài quảng cáo}} ở đầu bài viết để cảnh báo người xem. Có thể thêm vào chỉ tiết cụ thể nói đến cả bài viết bằng cách đặt {{Bài quảng cáo|Bài viết}}.
Phần
  • Để chỉ đến phần cụ thể thay vì toàn bộ bài viết, hãy đặt {{Bài quảng cáo|Phần}} ở đầu phần.
Đánh dấu
  • Để thay thế văn bản "quảng cáo", bạn có thể dùng {{Bài quảng cáo|Bài viết/Phần|Văn bản của bạn}} hoặc {{Bài quảng cáo|2=Văn bản của bạn}}

Có thể thêm tham số ngày tháng như sau: {{Bài quảng cáo|date=tháng 6 2024}} nếu muốn hiện thêm ngày tháng đặt bản mẫu vào.

Bản mẫu này thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết với giọng điệu quảng cáo.

Xem thêm