Bản mẫu:BS-map

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
{{{title}}}

{{{top}}}

 {{{map-title}}} 
{{{map}}}
 {{{map2-title}}} 
{{{map2}}}
 {{{map3-title}}} 
{{{map3}}}
 {{{map4-title}}} 
{{{map4}}}
 {{{map5-title}}} 
{{{map5}}}
 {{{map6-title}}} 
{{{map6}}}
 {{{map7-title}}} 
{{{map7}}}
 {{{map8-title}}} 
{{{map8}}}
 {{{map9-title}}} 
{{{map9}}}
 {{{map10-title}}} 
{{{map10}}}

{{{bottom}}}

Tài liệu bản mẫu[tạo]