Bản mẫu:Bot

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Nếu có thể, xin dùng {{Tóm tắt về robot Wikipedia}} (bảng tóm tắt đầy đủ) thay vì tiêu bản này.

If possible, please use {{Tóm tắt về robot Wikipedia}} (the full infobox) instead of this template.

Xem thêm