Bước tới nội dung

Bản mẫu:Br separated entries

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{br separated entries|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|...}}

Ví dụ

Kết quả
{{br separated entries|mục1|mục2|mục3}} mục1
mục2
mục3
{{br separated entries| |mục2|mục3}} mục2
mục3
{{br separated entries|mục1| |mục3}} mục1
mục3
{{br separated entries|mục1|mục2| }} mục1
mục2
{{br separated entries| |mục2| }} mục2
{{br separated entries| | | }}
{{br separated entries|mục1|mục2|mục3|mục4|mục5|mục6}} mục1
mục2
mục3
mục4
mục5
mục6

Xem thêm