Bản mẫu:Bulleted list

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một danh sách có dấu đầu dòng. Bản mẫu này có thể thay thế mã wiki trong các trường hợp mã wiki cho danh sách (dấu hoa thị) không thể hoạt động được, chẳng hạn trong ví dụ bên dưới.

Bản mẫu này hoạt động sử dụng các thẻ <ul>...</ul> của HTML.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{bulleted list |mục1 |mục2 |...}}

Các tham số[sửa mã nguồn]

  • Các tham số không tên (1, 2, 3...).
  • class - lớp CSS của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, chẳng hạn plainlinks.
  • style - kiểu CSS của thẻ <div>...</div> bao quanh danh sách, chẳng hạn font-size: 90%;.
  • list_style - kiểu CSS của danh sách (của thẻ <ul>).
  • item_style - kiểu CSS chung cho tất cả các mục của danh sách.
  • item1_style, item2_style, item3_style... - kiểu CSS dành cho từng mục của danh sách.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • một
  • hai
  • ba
[[Tập tin:Ví dụ.jpg|nhỏ|100px|{{bulleted list |một |hai |ba}}]]