Bước tới nội dung

Bản mẫu:Các loại đĩa quang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nội dung tiêu bản[sửa mã nguồn]

Tiêu bản này liệt kê một số bài viết liên quan đến đĩa quang và các loại đĩa quang.<br\> Tiêu bản có dạng bảng như hiển thị ở bên phải.

(Tiêu bản này được sao chép từ Wikipedia Tiếng Anh sang và loại bỏ một số thành phần bởi tại Wikipedia Tiếng Việt chưa có đủ bài viết liên quan)

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Viết dòng sau vào bài viết nếu muốn nhúng tiêu bản này:

{{các loại đĩa quang}}

Tiêu bản có thể đặt tại từng bài liên quan để tạo liên kết nhanh tới các bài khác.

Bảo dưỡng[sửa mã nguồn]

Nếu có các bài viết mới riêng về từng từ trong tiêu bản hoặc trong các bài viết có các mục từ có trong tiêu bản thì cần sửa tiêu bản này (từng mục) liên kết với chúng. <br\> Tiêu bản hiện tại chỉ liên kết với một số mục nhỏ trong các bài viết nên chúng cần được sửa các liên kết đến các bài viết riêng trong tương lai.