Bước tới nội dung

Bản mẫu:Các loại nhà máy điện

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Các loại nhà máy điện |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Các loại nhà máy điện |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Các loại nhà máy điện |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Các loại nhà máy điện |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "Non", "Renewable"
  • Ví dụ như {{Các loại nhà máy điện |expanded=Renewable}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Các loại nhà máy điện |Renewable}}