Bản mẫu:Cách viết hư cấu

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ phân loại các bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài cần sửa văn phong.

Xem thêm