Bản mẫu:Có xung đột lợi ích

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

{{Có xung đột lợi ích|date=tháng 10 năm 2023}}

Để thông báo điều này cho một phần cụ thể, dùng {{Có xung đột lợi ích|Phần|date=tháng 10 năm 2023}}

Khi đặt thẻ này, vui lòng để lại ghi chú trên trang thảo luận để những người khác biết lý do bạn cho là có xung đột lợi ích.

Ghi chú

Bản mẫu thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết có thể có xung đột lợi ích.

Bản mẫu này tự tham khảo.

Không thế bản mẫu này.

Xem thêm