Bản mẫu:Căn giữa

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mô tả

Đó là để các phần tử căn giữa trên một trang. Xem thêm Bản mẫu:Align để có thêm tùy chọn và tính linh hoạt.

Cách sử dụng

Cú pháp Kết quả
{{căn giữa|Hello world!}}
Hello world!

Để làm điều này mà không có bản mẫu, chỉ cần sử dụng mã sau đây:

<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">...</div>

Để căn giữa một bảng, xem Trợ giúp:TABLECENTER.

Các bảng

Sử dụng {{left}} / {{center}} / {{right}}

Văn bản đầu đề
Left
Center
Right

Sử dụng {{align|left}} / {{align|center}} / {{align|right}}

Văn bản đầu đề
Left
Center
Right

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Căn giữa

A simple template to center-align content in tables and other places. Be aware that the center class is applied to this template, which means every element within the template has its left and right margins set to auto. This may harm some templates.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Content1

không có miêu tả

Nội dungbắt buộc
Custom CSSstyle

không có miêu tả

Không rõtùy chọn

Xem thêm