Bản mẫu:Cả 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

{{both|chuỗi1|chuỗi2}}

Tạo ra 1 (tương đương với điều kiện đúng) nếu cả hai chuỗi1chuỗi2 không trống; nếu không thì tạo ra chuỗi rỗng (điều kiện sai).

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Cả 2

Tạo ra “1” (tương đương với giá trị thực) nếu cả hai “chuỗi1” và “chuỗi2” không trống; nếu không thì tạo ra chuỗi rỗng (giá trị sai).

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Chuỗi 11

Chuỗi đầu tiên

Chuỗibắt buộc
Chuỗi 22

Chuỗi thứ hai

Chuỗibắt buộc

Xem thêm