Bản mẫu:Cb-qc2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Xin đừng đưa thông tin mang tính quảng cáo vào Wikipedia. Tuy cách hành văn trung lập về những tín ngưỡng, sản phẩm hay dịch vụ đạt đủ độ nổi bật được cho phép và khuyến khích, nhưng Wikipedia không được xây dựng để trở thành một phương tiện diễn thuyết, quảng cáo hay xúc tiến thương mại. Xin cảm ơn.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-qc2}}
{{subst:Cb-qc2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-qc2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-qc2}} thay vì {{cb-qc2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-qc
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-qc1}} {{cb-qc2}} {{cb-qc3}} {{cb-qc4}} {{cb-qc4im}}