Bản mẫu:Cb3

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Warning icon Hãy dừng lại. Nếu bạn vẫn tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đây là một siêu bản mẫu có thể được sử dụng để cảnh báo thành viên. Dùng {{Cb3|reason=reason|page=Page}} sẽ ra:

Warning icon Hãy dừng lại. Nếu bạn vẫn tiếp tục reason, như bạn đã làm tại Page, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.

Bản mẫu này phải sử dụng an toàn khi sử dụng nó bên trong các mẫu khác, như thế này:

{{<includeonly>safesubst:</includeonly>Cb3|reason=reason|page=Page}}