Bản mẫu:Chú thích diễn văn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc lấy từ bài diễn văn.

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Chú thích diễn văn|tên bài = |tác giả = |tên = |họ = |liên kết = |ngày = |tháng = |năm = |vị trí = |url = |ngày truy cập = }}
{{Chú thích diễn văn
| tên bài = 
| tác giả = 
| tên = 
| họ = 
| liên kết = 
| ngày = 
| tháng = 
| năm = 
| vị trí = 
| url = 
| ngày truy cập = 
}}

Các tham số bắt buộc[sửa mã nguồn]

Không có tham số bắt buộc.

Các tham số không bắt buộc[sửa mã nguồn]

  • tác giả: Tên đầy đủ của người đọc.
    • họ hoạt động với tên để hiển thị tên theo thự tự họ, tên (đừng sử dụng cho các tên Á Đông).
    • liên kết là tên của bài về người đọc.
  • ngày: Ngày đọc diễn văn theo dạng yyyy-mm-dd hoặc dd tháng mmmm năm yyyy.
  • tên bài: Tên của bài diễn văn; "Bài diễn văn" là tên mặc định.
  • vị trí: Nơi mà bài diễn văn được đọc.
  • url: URL chỉ đến nguyên văn của bài diễn văn hay một trang web nói về bài đó.
  • ngày truy cập: Ngày tháng mà tài liệu được truy cập. Có thể viết ngày tháng theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601; hoặc cũng có thể ở dạng, ví dụ, [[1 tháng 1]], [[2000]] hay gặp trong Wikipedia.

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Tên bài tên bàititle

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tác giả tác giảauthor

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Họ họlast

tên phương Tây

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tên tênfirst

tên phương tây

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Liên kết liên kếtauthorlink

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Url url

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Vị trí vị trílocation

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngày ngàydate

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Năm nămyear

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tháng thángmonth

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngày truy cập ngày truy cậpaccessdate

YYYY-MM-DD

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn