Bản mẫu:Chủ đề Thiên văn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này giúp tạo một liên kết trong ở cuối bài viết tới Chủ đề Thiên văn. Để sử dụng nó, hãy chèn đoạn mã:

{{Các chủ đề|Thiên văn}}

vào cuối bài, trên phần xếp thể loại. Một bài viết có thể thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Như vậy hãy dùng mã:

{{Các chủ đề|Thiên văn|Tên chủ đề thứ hai|Tên chủ đề thứ ba...}}.

Ví dụ: {{Các chủ đề|Thiên văn|Paris|Hội họa}}

Lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều chủ đề bởi điều này sẽ tốn không gian của bài viết. Số chủ đề cho phép tối đa là 6.

Xem hướng dẫn cách tạo bản mẫu tương tự tại {{Liên kết chủ đề}}