Bản mẫu:Citation Style documentation/usage

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sao chép bản trắng sau để sử dụng. Hầu như mọi tên tham số đều chỉ được hỗ trợ dưới dạng chữ thường (một số chữ viết tắt, chẳng hạn |isbn= có tên viết tắt in hoa như |ISBN=, những tham số này có thể chấp nhận được khi sử dụng). Sử dụng dấu "|" (gạch dọc) giữa các tham số. Các tham số chưa sử dụng có thể được xóa đi để hạn chế sự lộn xộn trong cửa sổ sửa đổi. Một số ví dụ trên trang tài liệu này có thể chứa ngày hiện tại. Nếu ngày không phải là hiện tại, thì bạn có thể làm mới trang.