Bản mẫu:Cite WoRMS

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu được sử dụng để trích dẫn tham khảo từ cơ sở dữ liệu World Register of Marine Species (WoRMS). Nó được tạo ra từ bản mẫu {{cite web}}.

Có thể sử dụng bản mẫu này theo những cách sau:

{{cite WoRMS |author= |year= |title= |id= |accessdate=}}

Hoặc thêm thông số db=:

{{cite WoRMS |author= |year= |title= |id= |accessdate= |db=}}
Ví dụ
  • {{cite WoRMS |author=P. Schuchert |year=2010 |title=''Zyzzyzus'' Stechow, 1921d |db=Hydrozoa |id=267956 |accessdate=November 24, 2011}}

cho ra:

  • P. Schuchert (2010). P. Schuchert (biên tập). Zyzzyzus Stechow, 1921d”. World Hydrozoa database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2011.
Cơ sở dữ liệu

Hiện các dữ liệu sau có thể sử dụng. Nếu có thông số nào còn thiếu, bạn có thể thêm nó vào.

"db" Database
Algae, algae, AlgaeBase, Algaebase, algaebase AlgaeBase. National University of Ireland, Galway
Amphipoda, amphipoda, Amphipod, amphipod World Amphipoda database
Ascidiacea, ascidiacea Ascidiacea World Database
Asteroidea, asteroidea, Asteroid, asteroid World Asteroidea database
Brachiopoda, brachiopoda, Brachiopod, brachiopod World Brachiopoda database
Bryozoa, bryozoa, Bryozoans, bryozoans World list of Bryozoa
Cetacea, cetacea World Cetacea Database
Copepoda, copepoda, Copepod, copepod World Copepoda database
Cumacea, cumacea World Cumacea database
Echinoidea, echinoidea World Echinoidea Database
Euphausiacea, euphausiacea, Krill, krill World Euphausiacea database
Foraminifera, foraminifera, Forams, forams, Modern Foraminifera World Modern Foraminifera Database
Hemichordata, hemichordata Hemichordata World Database
Hydrozoa, hydrozoa World Hydrozoa database
Lophogastrida, Stygiomysida, Mysida World List of Lophogastrida, Stygiomysida and Mysida
Kalyptorhynchia, kalyptorhynchia, Proseriata, proseriata World database of Proseriata and Kalyptorhynchia
Isopoda, isopoda, Isopod, isopod World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database
Mangroves, mangroves, Mangrove, mangrove World Mangroves database
Marine Mollusca World Marine Mollusca database
Myriapoda, myriapoda, Myriapod, myriapod, Littoral Myriapoda World database of littoral Myriapoda
Nematoda, nematoda, Nematode, nematode, NeMys, Nemys, nemys, NEMYS NeMys
Nemertea, nemertea World Nemertea database
Ophiuroidea, ophiuroidea World Ophiuroidea database
Paguroidea, paguroidea World Paguroidea & Lomisoidea database
Phoronida, phoronida World Phoronida database
Pisces, pisces, Fish, fish, FishBase, Fishbase, fishbase FishBase
Placozoa, placozoa World Placozoa Database
Polychaeta, polychaeta, Polychaete, polychaete World Polychaeta database
Porifera, porifera, Sponge, sponge World Porifera database
Pycnogonida, pycnogonida, Pycnogonid, pycnogonid, PycnoBase, Pycnobase, pycnobase Pycnobase: World Pycnogonida Database
Remipedia, remipedia, Remipede, remipede World Remipedia Database
Rotifera, rotifera, Rotifer, rotifer World Rotifera database from FADA
Sipuncula, sipuncula World Sipuncula database