Bước tới nội dung

Bản mẫu:Class

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
 ??? 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

  • {{class|grade|fullcategory=category}}
    grade là xếp loại bài viết. Phải xác định một tên thể loại đầy đủ thay thế, nếu không sẽ tạo liên kết đỏ.
  • {{class|grade|image=yes}}
    |image=no không bao giờ hiển thị các biểu tượng.
    |image= (trống hoặc không xác định) sẽ hiển thị các biểu tượng cho BVCL, BVT, ADSCL chỉ các chất lượng.

Ví dụ

{{class|BVCL|image=no|fullcategory=Bài viết chọn lọc về Tiểu sử}}

 CL 

{{class|BVCL|fullcategory=Bài viết chọn lọc về Tiểu sử}}

 CL 

{{class|B|fullcategory=Bài chất lượng B về Tiểu sử}}

 B