Bản mẫu:Collapsible sections option

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Cách quản lý tùy chọn đóng mở nhóm/đoạn của bản mẫu này
  • Bản mẫu này bao gồm các nhóm/đoạn đóng mở được. Khi bản mẫu được hiển thị lần đầu, một trong các nhóm/đoạn này có thể được đặt là hiện ("mở") còn các nhóm/đoạn khác vẫn sẽ bị ẩn ("đóng") ngoại trừ thanh tiêu đề. Để làm được điều này, hãy thêm tham số |name trong đó name là một trong các từ sau để xác định các nhóm/đoạn (không bao gồm các dấu nháy):
  • {{{list}}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]