Bản mẫu:Color contrast conformance

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Contrast: blue & orange, conformance level= none

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Color contrast conformance đưa ra phán quyết "AAA", "AA" hoặc "không" cho mức độ phù hợp với WCAG 2.0 gồm hai màu với nhau, về tỷ lệ tương phản, trong đó các màu có thể là RGB #numbers (#56F3BB) hoặc mã màu (green, darkorange, hoặc NavahoWhite, etc.).

Kết quả
{{Color contrast conformance|blue|white}} Contrast: blue & white, conformance level= AAA
{{Color contrast conformance|red|#FFcc00}} Contrast: red & #FFcc00, conformance level= none
{{Color contrast conformance|black|White|show=no}} AAA

Tham số 1 hoặc 2 có thể là tên màu tiêu chuẩn (bằng chữ in hoa/thường) hoặc RGB #number, ví dụ như: #FF45BB. Xem: Web colors, để biết danh sách đầy đủ các tên màu và RGB được gán giá trị #mã màu. Tùy chọn "show=no" sẽ ngăn chặn hiển thị tên hoặc số màu và chỉ đưa ra câu trả lời "AAA", "AA" hoặc "none".

Các màu HTML[sửa mã nguồn]

Khả năng tiếp cận của các cặp màu sắc HTML
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AA AA No No No No No No No
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA No No No No No No No No No No
AAA AAA AAA AAA AA AA No No No No No No No No No No No
AAA AAA AAA AA AA AA No No No No No No No No No No No
AAA AAA AA AA AA No No No No No No No No No No No No
AA AA No No No No No No No No No No No No No No No
AA No No No No No No No No No No No No No No No No
No No No No No No No No No No No No No No No No AA
No No No No No No No No No No No No No No No No AA
No No No No No No No No No No No No No No No No AA
No No No No No No No No No No No No No No No AA AA
No No No No No No No No No No No No No AA AA AAA AAA
No No No No No No No No No No No No AA AA AA AAA AAA
No No No No No No No No No No No No AA AA AAA AAA AAA
No No No No No No No No No No No No AA AAA AAA AAA AAA
No No No No No No No No No No No AA AAA AAA AAA AAA AAA
No No No No No No No No No No AA AA AAA AAA AAA AAA AAA

Hỗ trợ bản mẫu[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa mã nguồn]