Bước tới nội dung

Bản mẫu:Colort/Color

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tên màu
Tên Số Hex (RGB) Đỏ
(RGB)
Xanh lục
(RGB)
Xanh lam
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Giá trị
(HSV)
không tên #000000 0% 0% 0% &0000000000000000000000 0% 0% 0% 0%
Tài liệu bản mẫu[tạo]