Bản mẫu:Commons

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Commons}} đặt hộp liên kết đến tên trang hiện tại làm thể loại trên Commons.
{{Commons|catnam}} đặt hộp liên kết thay thế tên trang hiện tại bằng văn bản catnam làm thể loại trên Commons.
{{Commons|catnam|shownam}} đặt hộp liên kết hiển thị tiêu đề shownam.

Xem thêm