Bản mẫu:Thể loại chứa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Container category)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Gắn mã {{Thể loại chứa}} (tiếng Anh: Container category) để thêm dòng thông báo cho các thành viên rằng thể loại này không nên chứa bài viết.

Thể loại được nhúng bản mẫu sẽ được thêm vào Thể loại:Thể loại chứa.

Xem thêm