Bản mẫu:Thể loại chứa

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Gắn mã {{Thể loại chứa}} (tiếng Anh: Container category) để thêm dòng thông báo cho các thành viên rằng thể loại này không nên chứa bài viết.

Thể loại được nhúng bản mẫu sẽ được thêm vào Thể loại:Thể loại chứa.

Xem thêm