Bản mẫu:Convert/list of units/temperature/short list

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
NHIỆT ĐỘ
(Danh sách đầy đủ)
hệ đo lường đơn vị
(khác)
viết tắt ghi chú phép chuyển
qua kelvin
các tổ hợp
SI kelvin K K Cũng có thể chuyển đổi giữa ba đơn vị cùng lúc. Xem danh sách đầy đủ. [K]
 • K °C (K C)
 • K °R (K R)
 • K °F (K F)
độ Celsius °C (C) °C ([°C]+273.15)
 • °C K (C K)
 • °C °R (C R)
 • °C °F (C F)
Anh và Mỹ độ Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R K)
 • °R °C (R C)
 • °R °F (R F)
độ Fahrenheit °F (F) °F (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F K)
 • °F °C (F C)
 • °F °R (F R)
thay đổi Celsius C-change Ví dụ:  {{convert|5|C-change}}
thay đổi Fahrenheit F-change Ví dụ:  {{convert|10|F-change}}