Bước tới nội dung

Bản mẫu:Coor URL

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Coor_URL&params=

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

{{Coor URL}}

Tiêu bản này được thiết kế ra không phải để sử dụng trực tiếp.

Chú ý: Nếu URL trong tiêu bản này thay đổi, URL cần phải thêm vào m:MediaWiki:Wikiminiatlas.js (nên đưa vào một thời gian dài trước khi thực hiện thay đổi). NẾu không WikiMiniAtlas sẽ không hoạt động được.

Xem thêm