Bản mẫu:Dọn dẹp lại

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Đặt {{Dọn dẹp lại|date=tháng 3 năm 2024}} vào bên trên bài viết.

Bản mẫu này dành cho các bài viết cần nhiều hơn là việc sửa đổi bản sao quy mô nhỏ, nhưng có thể được cải thiện mà không cần nghiên cứu ngoài nội dung bài viết hiện tại; biên tập viên được khuyến khích táo bạo và thực hiện các thay đổi trên quy mô lớn.

Bản mẫu đưa bài viết vào Thể loại:Tất cả các trang cần dọn dẹp.

Xem thêm