Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19 tại Việt Nam/dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
HN
name"Hà Nội"
population8053664
allocatedReality12294742
totalInjected19040925
cases1614581
deaths1222
newCase304
vaccine_per_100236.43
dose16690353
dose1Percent83.07
dose26539964
dose2Percent81.2
dose35656431
dose3Percent70.23
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10154177
dose10Percent1.91
HA
name"Hà Nam"
population852800
allocatedReality1213520
totalInjected2208618
cases86126
deaths65
newCase61
vaccine_per_100258.98
dose1732589
dose1Percent85.9
dose2694563
dose2Percent81.45
dose3781466
dose3Percent91.64
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
HM
name"TP. Hồ Chí Minh"
population8993082
allocatedReality14637020
totalInjected23117024
cases616608
deaths19984
newCase170
vaccine_per_100257.05
dose18355161
dose1Percent92.91
dose27930030
dose2Percent88.18
dose36688830
dose3Percent74.38
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10143003
dose10Percent1.59
TH
name"Thanh Hóa"
population3640128
allocatedReality3877590
totalInjected9297198
cases170737
deaths107
newCase117
vaccine_per_100255.41
dose13225442
dose1Percent88.61
dose22488284
dose2Percent68.36
dose33583472
dose3Percent98.44
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
NA
name"Nghệ An"
population3327791
allocatedReality3900900
totalInjected7804532
cases496008
deaths145
newCase266
vaccine_per_100234.53
dose12544358
dose1Percent76.46
dose22369204
dose2Percent71.19
dose32469567
dose3Percent74.21
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10421403
dose10Percent12.66
DN
name"Đồng Nai"
population3097107
allocatedReality5025430
totalInjected8587597
cases106877
deaths1900
newCase15
vaccine_per_100277.28
dose13395516
dose1Percent109.64
dose23136376
dose2Percent101.27
dose31995645
dose3Percent64.44
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1060060
dose10Percent1.94
name"Bình Định"
population1486918
allocatedReality1902530
totalInjected3760483
cases137991
deaths281
newCase73
vaccine_per_100252.9
dose11317596
dose1Percent88.61
dose21227319
dose2Percent82.54
dose31215568
dose3Percent81.75
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
AG
name"An Giang"
population1908352
allocatedReality3112132
totalInjected5059848
cases42329
deaths1321
newCase0
vaccine_per_100265.14
dose11780115
dose1Percent93.28
dose21691175
dose2Percent88.62
dose31585642
dose3Percent83.09
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose102916
dose10Percent0.15
HD
name"Hải Dương"
population1892254
allocatedReality2025640
totalInjected4571543
cases365129
deaths114
newCase83
vaccine_per_100241.59
dose11669766
dose1Percent88.24
dose21562805
dose2Percent82.59
dose31338972
dose3Percent70.76
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
DL
name"Đắk Lắk"
population1869322
allocatedReality2100110
totalInjected4432970
cases170585
deaths201
newCase0
vaccine_per_100237.14
dose11656895
dose1Percent88.64
dose21454857
dose2Percent77.83
dose31304833
dose3Percent69.8
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1016385
dose10Percent0.88
TB
name"Thái Bình"
population1860447
allocatedReality1893980
totalInjected4244451
cases293886
deaths23
newCase52
vaccine_per_100228.14
dose11473582
dose1Percent79.21
dose21437719
dose2Percent77.28
dose31295234
dose3Percent69.62
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1037916
dose10Percent2.04
HP
name"Hải Phòng"
population1837173
allocatedReality2767400
totalInjected5699337
cases526751
deaths135
newCase464
vaccine_per_100310.22
dose12105459
dose1Percent114.6
dose21695658
dose2Percent92.3
dose31552578
dose3Percent84.51
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10345642
dose10Percent18.81
BG
name"Bắc Giang"
population1803950
allocatedReality2203610
totalInjected5466281
cases388125
deaths91
newCase0
vaccine_per_100303.02
dose11652058
dose1Percent91.58
dose21539448
dose2Percent85.34
dose31947327
dose3Percent107.95
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10327448
dose10Percent18.15
ND
name"Nam Định"
population1780393
allocatedReality1772560
totalInjected4122563
cases297076
deaths149
newCase52
vaccine_per_100231.55
dose11501419
dose1Percent84.33
dose21346065
dose2Percent75.6
dose31188232
dose3Percent66.74
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1086847
dose10Percent4.88
TG
name"Tiền Giang"
population1764185
allocatedReality2974320
totalInjected4792047
cases36212
deaths1290
newCase0
vaccine_per_100271.63
dose11629166
dose1Percent92.35
dose21546513
dose2Percent87.66
dose31605245
dose3Percent90.99
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1011123
dose10Percent0.63
KG
name"Kiên Giang"
population1723067
allocatedReality3001880
totalInjected4254342
cases39947
deaths1027
newCase25
vaccine_per_100246.91
dose11580085
dose1Percent91.7
dose21472463
dose2Percent85.46
dose31201794
dose3Percent69.75
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
LA
name"Long An"
population1688547
allocatedReality2998000
totalInjected5374074
cases49047
deaths1088
newCase0
vaccine_per_100318.27
dose11826413
dose1Percent108.16
dose21737337
dose2Percent102.89
dose31810324
dose3Percent107.21
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
DT
name"Đồng Tháp"
population1599504
allocatedReality2705690
totalInjected4263509
cases50713
deaths1007
newCase4
vaccine_per_100266.55
dose11618572
dose1Percent101.19
dose21471215
dose2Percent91.98
dose31173722
dose3Percent73.38
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
GL
name"Gia Lai"
population1513847
allocatedReality1795832
totalInjected3634825
cases69930
deaths116
newCase48
vaccine_per_100240.11
dose11333643
dose1Percent88.1
dose21141211
dose2Percent75.38
dose31097144
dose3Percent72.47
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1062827
dose10Percent4.15
QN
name"Quảng Nam"
population1495812
allocatedReality2149770
totalInjected3709231
cases49249
deaths150
newCase2
vaccine_per_100247.97
dose11291628
dose1Percent86.35
dose21212429
dose2Percent81.05
dose31191490
dose3Percent79.66
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1013684
dose10Percent0.91
PT
name"Phú Thọ"
population1463726
allocatedReality1729400
totalInjected3665600
cases323319
deaths97
newCase52
vaccine_per_100250.43
dose11273579
dose1Percent87.01
dose21211238
dose2Percent82.75
dose31180783
dose3Percent80.67
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
BN
name"Bắc Ninh"
population1368840
allocatedReality1865510
totalInjected4228457
cases346607
deaths136
newCase0
vaccine_per_100308.91
dose11416682
dose1Percent103.5
dose21324593
dose2Percent96.77
dose31487182
dose3Percent108.65
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
LD
name"Lâm Đồng"
population1296606
allocatedReality1952774
totalInjected3854949
cases93017
deaths141
newCase54
vaccine_per_100297.31
dose11279047
dose1Percent98.65
dose21198311
dose2Percent92.42
dose31377591
dose3Percent106.25
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
HT
name"Hà Tĩnh"
population1288866
allocatedReality1220150
totalInjected2875059
cases52913
deaths50
newCase165
vaccine_per_100223.07
dose11019712
dose1Percent79.12
dose2967890
dose2Percent75.1
dose3887457
dose3Percent68.86
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
BH
name"Bình Thuận"
population1230808
allocatedReality1701850
totalInjected2929066
cases52716
deaths478
newCase34
vaccine_per_100237.98
dose11096782
dose1Percent89.11
dose21051467
dose2Percent85.43
dose3727143
dose3Percent59.08
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1053674
dose10Percent4.36
TN
name"Tây Ninh"
population1169165
allocatedReality2055900
totalInjected3057930
cases138136
deaths921
newCase34
vaccine_per_100261.55
dose11153366
dose1Percent98.65
dose21056649
dose2Percent90.38
dose3847915
dose3Percent72.52
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
HY
name"Hưng Yên"
population1252731
allocatedReality1686572
totalInjected2921927
cases240883
deaths5
newCase10
vaccine_per_100233.24
dose11062900
dose1Percent84.85
dose2931097
dose2Percent74.33
dose3845225
dose3Percent67.47
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1082705
dose10Percent6.6
SL
name"Sơn La"
population1248415
allocatedReality1193980
totalInjected2856476
cases151545
deaths0
newCase29
vaccine_per_100228.81
dose11026148
dose1Percent82.2
dose2921000
dose2Percent73.77
dose3804752
dose3Percent64.46
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10104576
dose10Percent8.38
CT
name"Cần Thơ"
population1235171
allocatedReality2132068
totalInjected3368201
cases76410
deaths951
newCase2
vaccine_per_100272.69
dose11101641
dose1Percent89.19
dose21488188
dose2Percent120.48
dose3778372
dose3Percent63.02
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
KH
name"Khánh Hòa"
population1231107
allocatedReality1886770
totalInjected3457177
cases118665
deaths361
newCase57
vaccine_per_100280.82
dose11182629
dose1Percent96.06
dose21123537
dose2Percent91.26
dose31122121
dose3Percent91.15
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1028890
dose10Percent2.35
ST
name"Sóc Trăng"
population1199653
allocatedReality2114660
totalInjected3553947
cases34360
deaths633
newCase0
vaccine_per_100296.25
dose11153466
dose1Percent96.15
dose21050165
dose2Percent87.54
dose31338660
dose3Percent111.59
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1011656
dose10Percent0.97
CM
name"Cà Mau"
population1194476
allocatedReality1677630
totalInjected3313526
cases146097
deaths357
newCase15
vaccine_per_100277.4
dose11044084
dose1Percent87.41
dose21052963
dose2Percent88.15
dose31216479
dose3Percent101.84
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
VP
name"Vĩnh Phúc"
population1154154
allocatedReality1462250
totalInjected3007540
cases369800
deaths19
newCase18
vaccine_per_100260.58
dose11026202
dose1Percent88.91
dose2901522
dose2Percent78.11
dose31041188
dose3Percent90.21
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1038628
dose10Percent3.35
BR
name"Bà Rịa - Vũng Tàu"
population1148313
allocatedReality2034410
totalInjected3039800
cases107834
deaths496
newCase56
vaccine_per_100264.72
dose11155388
dose1Percent100.62
dose21027236
dose2Percent89.46
dose3857176
dose3Percent74.65
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
ĐN
name"Đắk Nông"
population622168
allocatedReality819420
totalInjected1646214
cases73061
deaths47
newCase0
vaccine_per_100264.59
dose1551552
dose1Percent88.65
dose2510221
dose2Percent82.01
dose3584441
dose3Percent93.94
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
TT
name"Thừa Thiên Huế"
population1128620
allocatedReality1616626
totalInjected2802408
cases47093
deaths173
newCase0
vaccine_per_100248.3
dose1964891
dose1Percent85.49
dose2921951
dose2Percent81.69
dose3915566
dose3Percent81.12
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
VL
name"Vĩnh Long"
population1022791
allocatedReality1733130
totalInjected3091815
cases101262
deaths829
newCase17
vaccine_per_100302.29
dose1976850
dose1Percent95.51
dose2939924
dose2Percent91.9
dose31169156
dose3Percent114.31
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose105885
dose10Percent0.58
TV
name"Trà Vinh"
population1009168
allocatedReality1353410
totalInjected2664931
cases74702
deaths115
newCase7
vaccine_per_100264.07
dose11005930
dose1Percent99.68
dose2765631
dose2Percent75.87
dose3893370
dose3Percent88.53
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
BP
name"Bình Phước"
population994679
allocatedReality1528060
totalInjected2688723
cases117996
deaths224
newCase29
vaccine_per_100270.31
dose1932755
dose1Percent93.77
dose2870267
dose2Percent87.49
dose3885701
dose3Percent89.04
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
NB
name"Ninh Bình"
population982487
allocatedReality1239970
totalInjected2452906
cases100680
deaths91
newCase41
vaccine_per_100249.66
dose1835369
dose1Percent85.03
dose2794940
dose2Percent80.91
dose3822597
dose3Percent83.73
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
PY
name"Phú Yên"
population961152
allocatedReality1108954
totalInjected2029570
cases43017
deaths137
newCase40
vaccine_per_100211.16
dose1785250
dose1Percent81.7
dose2712240
dose2Percent74.1
dose3432137
dose3Percent44.96
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1099943
dose10Percent10.4
BL
name"Bạc Liêu"
population907236
allocatedReality1269690
totalInjected2232909
cases46489
deaths470
newCase0
vaccine_per_100246.12
dose1745662
dose1Percent82.19
dose2715310
dose2Percent78.84
dose3770270
dose3Percent84.9
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose101667
dose10Percent0.18
QB
name"Quảng Bình"
population895430
allocatedReality978810
totalInjected1942352
cases126805
deaths74
newCase89
vaccine_per_100216.92
dose1696353
dose1Percent77.77
dose2631723
dose2Percent70.55
dose3557591
dose3Percent62.27
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1056685
dose10Percent6.33
HG
name"Hậu Giang"
population733017
allocatedReality1190250
totalInjected2057802
cases17165
deaths231
newCase2
vaccine_per_100280.73
dose1683207
dose1Percent93.2
dose2655887
dose2Percent89.48
dose3718708
dose3Percent98.05
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
HB
name"Hoà Bình"
population854131
allocatedReality1046120
totalInjected2165479
cases237054
deaths102
newCase15
vaccine_per_100253.53
dose1737330
dose1Percent86.33
dose2672660
dose2Percent78.75
dose3755489
dose3Percent88.45
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
YB
name"Yên Bái"
population821030
allocatedReality1034300
totalInjected2211316
cases150570
deaths13
newCase55
vaccine_per_100269.33
dose1709082
dose1Percent86.36
dose2656600
dose2Percent79.97
dose3777838
dose3Percent94.74
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1067796
dose10Percent8.26
TQ
name"Tuyên Quang"
population784811
allocatedReality930610
totalInjected1842830
cases143732
deaths14
newCase17
vaccine_per_100234.81
dose1662527
dose1Percent84.42
dose2617030
dose2Percent78.62
dose3549510
dose3Percent70.02
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1013763
dose10Percent1.75
LS
name"Lạng Sơn"
population781655
allocatedReality1117220
totalInjected1898232
cases157480
deaths84
newCase60
vaccine_per_100242.85
dose1661752
dose1Percent84.66
dose2616921
dose2Percent78.92
dose3602356
dose3Percent77.06
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1017203
dose10Percent2.2
LC
name"Lai Châu"
population460196
allocatedReality517840
totalInjected1103450
cases74566
deaths0
newCase23
vaccine_per_100239.78
dose1381916
dose1Percent82.99
dose2346163
dose2Percent75.22
dose3375371
dose3Percent81.57
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
QT
name"Quảng Trị"
population632375
allocatedReality848182
totalInjected1485193
cases84493
deaths38
newCase52
vaccine_per_100234.86
dose1553342
dose1Percent87.5
dose2515675
dose2Percent81.55
dose3416159
dose3Percent65.81
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1017
dose10Percent0
ĐB
name"Điện Biên"
population598856
allocatedReality629460
totalInjected1495668
cases88564
deaths22
newCase7
vaccine_per_100249.75
dose1507621
dose1Percent84.77
dose2455393
dose2Percent76.04
dose3532654
dose3Percent88.95
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
NT
name"Ninh Thuận"
population590467
allocatedReality892660
totalInjected1496827
cases8711
deaths60
newCase0
vaccine_per_100253.5
dose1535391
dose1Percent90.67
dose2510851
dose2Percent86.52
dose3447799
dose3Percent75.84
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose102786
dose10Percent0.47
KT
name"Kon Tum"
population540438
allocatedReality621200
totalInjected1328077
cases26160
deaths1
newCase7
vaccine_per_100245.74
dose1461316
dose1Percent85.36
dose2412405
dose2Percent76.31
dose3397981
dose3Percent73.64
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1056375
dose10Percent10.43
CB
name"Cao Bằng"
population530341
allocatedReality550460
totalInjected1222940
cases95866
deaths57
newCase11
vaccine_per_100230.6
dose1452584
dose1Percent85.34
dose2409658
dose2Percent77.24
dose3347165
dose3Percent65.46
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1013533
dose10Percent2.55
BK
name"Bắc Kạn"
population313905
allocatedReality343170
totalInjected712025
cases74993
deaths28
newCase6
vaccine_per_100226.83
dose1275983
dose1Percent87.92
dose2243587
dose2Percent77.6
dose3192455
dose3Percent61.31
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
VN
name"Vietnam"
population96108532
allocatedReality135829696
totalInjected248242161
cases11319296
deaths42710
newCase3295
vaccine_per_100258.29
note"Hàng này tính tổng số theo giá trị của toàn bộ tỉnh thành có trong bảng"
dose187371383
dose1Percent90.91
dose280948511
dose2Percent84.23
dose377192725
dose3Percent80.32
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose102729542
dose10Percent2.84
BD
name"Bình Dương"
population2426561
allocatedReality4772470
totalInjected7233613
cases321520
deaths3518
newCase45
vaccine_per_100298.1
dose12795772
dose1Percent115.22
dose22381842
dose2Percent98.16
dose32055999
dose3Percent84.73
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
QH
name"Quảng Ninh"
population1320324
allocatedReality2121498
totalInjected3943816
cases351494
deaths145
newCase141
vaccine_per_100298.7
dose11282458
dose1Percent97.13
dose21188378
dose2Percent90.01
dose31472980
dose3Percent111.56
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
QA
name"Quảng Ngãi"
population1231697
allocatedReality1562604
totalInjected2922563
cases48776
deaths127
newCase63
vaccine_per_100237.28
dose11072623
dose1Percent87.08
dose2987906
dose2Percent80.21
dose3860143
dose3Percent69.83
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose101891
dose10Percent0.15
BT
name"Bến Tre"
population1288463
allocatedReality1882520
totalInjected3752916
cases97739
deaths483
newCase18
vaccine_per_100291.27
dose11251764
dose1Percent97.15
dose21217948
dose2Percent94.53
dose31283204
dose3Percent99.59
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
TI
name"Thái Nguyên"
population1286751
allocatedReality1271330
totalInjected3361656
cases338976
deaths111
newCase21
vaccine_per_100261.25
dose11199243
dose1Percent93.2
dose21079238
dose2Percent83.87
dose31083175
dose3Percent84.18
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0
HI
name"Hà Giang"
population854679
allocatedReality1128820
totalInjected2009451
cases122297
deaths80
newCase0
vaccine_per_100235.11
dose1606356
dose1Percent70.95
dose2567833
dose2Percent66.44
dose3486340
dose3Percent56.9
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose10348922
dose10Percent40.82
ĐG
name"Đà Nẵng"
population1134310
allocatedReality1720782
totalInjected2862101
cases102683
deaths337
newCase184
vaccine_per_100252.32
dose11039091
dose1Percent91.61
dose2951356
dose2Percent83.87
dose3832138
dose3Percent73.36
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose1039516
dose10Percent3.48
LI
name"Lào Cai"
population730420
allocatedReality933550
totalInjected2013325
cases185143
deaths38
newCase83
vaccine_per_100275.64
dose1635971
dose1Percent87.07
dose2598482
dose2Percent81.94
dose3778872
dose3Percent106.63
dose40
dose4Percent0
dose50
dose5Percent0
dose60
dose6Percent0
dose70
dose7Percent0
dose80
dose8Percent0
dose90
dose9Percent0
dose100
dose10Percent0