Bản mẫu:Db-vandalism-notice

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Xin đừng tiếp tục thêm các trang không phù hợp, như [[:{{{1}}}]], vào Wikipedia. Làm như vậy là bạn đã không tuân theo quy định của Wikipedia. Nếu bạn chỉ đang thử nghiệm với Wikipedia, hãy đến Chỗ thử.

Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản xóa nhanh, nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản xóa nhanh khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]