Bản mẫu:DisestablishmentsbycountryInCentury

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
[[:Thể loại:Chấm dứt thế kỷ {{{3}}} theo quốc gia|←]] Chấm dứt [[thế kỷ {{{2}}}]] theo quốc gia [[:Thể loại:Chấm dứt thế kỷ {{{4}}} theo quốc gia|→]] Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng


[[Thể loại:Chấm dứt thiên niên kỷ {{{5}}} theo quốc gia| {{{2}}}]] [[Thể loại:Chấm dứt thế kỷ {{{2}}}|*theo quốc gia]] [[Thể loại:Thế kỷ {{{2}}} theo quốc gia|/Chấm dứt]]