Bản mẫu:Dts

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Dts là viết tắt của chữ Date Table Sorting (Ngày tháng có thể sắp xếp trong bảng) và được dùng để sắp xếp và hiển thị ngày tháng một cách đúng đắn trong một bảng có thể sắp xếp được (xem Trợ giúp:Sắp xếp).

Nó giải quyết điều gì

Thông thường, để có thể sắp xếp được đúng, ngày tháng phải được nhập ở dạng YYYY-MM-DD. Tuy nhiên, định dạng này không phù hợp với Cẩm nang văn phong đối với cách hiển thị ngày.

Tiêu bản này tự động tạo ra một đoạn mã ẩn <span style="display:none">1776-07-04</span> với mục đích sắp xếp và hiển thị ngày tháng ở dạng:

 • 4 tháng 7 năm 1776

Các thông số

Năm, tháng và ngày phải được nhập rời rạc.
{{dts|năm|tháng|ngày|TCN}}
 • Thông số thứ nhất – Năm (có thể không có nếu đã có tháng)
  • Số năm – số trong tầm từ -9999 đến 9999: từ -9999 đến 0 sẽ được dùng mà không có chữ "TCN" và thể hiện năm thiên văn -9999 đến 0, các số từ 1 đến 9999 thể hiện năm SCN, hoặc TCN với thông số thứ 4 chỉ là TCN hoặc tcn
 • Thông số thứ hai – Tháng (có thể không có nếu không có ngày)
  • Tên tháng đầy đủ – tháng hai hoặc tháng Hai
  • Tên tháng viết tắt – tháng 2 hoặc Tháng 2
  • Số tháng – 2 hoặc 02
 • Thông số thứ 3 – Ngày (tùy chọn)
  • Số ngày – 7 hoặc 07
 • Thông số thứ 4 – tùy chọn với TCN hoặc tcn
  • Được dùng với số năm dương

Do đó, ví dụ đối với năm 5 TCN chúng ta có thể dùng "5|tcn" hoặc "-4".

Khoảng thời gian (năm hoặc tháng và năm) được sắp xếp theo thời điểm bắt đầu, và khoảng htowif gian với cùng điểm bắt đầu được sắp xếp theo độ dài giảm dần: một năm đến truwocs tháng đầu của nó; một tháng đến trước ngày đầu trong tháng.

Thông số nhập

{{dts|năm|tháng|ngày|TCN}}

 • {{dts|1776|July|4}}

Xem thêm ví dụ ở dưới.

Ngõ ra

Dữ liệu gửi ra bảng

 • <span style="display:none">01776-07-04</span> 4 tháng 7 năm 1776

Người dùng thấy được

 • 4 tháng 7 năm 1776

Ví dụ

Hàm thường của tiêu bản. Tiêu bản có debug=yes, để hiển thị phần được ẩn đi:
Cú pháp tiêu bản Ngày hiển thị
{{dts|2001}} 2001
{{dts||1|1}} 1 tháng 1
{{dts|-50|tháng 7}} tháng 7 năm 50 TCN
{{dts|-1000|tháng 7|4}} 4 tháng 7 năm 1000 TCN
{{dts|5|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 5 TCN
{{dts|40|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 40 TCN
{{dts|1|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 1 TCN
{{dts|88|tháng 7|4}} 4 tháng 7 năm 88
{{dts|2007|7|11}} 11 tháng 7 năm 2007
{{dts|2001|tháng 9|11}} 11 tháng 9 năm 2001
Cú pháp tiêu bản Ngày hiển thị
{{dts|debug=yes|2001}} 2001
{{dts|debug=yes||1|1}} 1 tháng 1
{{dts|debug=yes|-50|tháng 7}} tháng 7 năm 50 TCN
{{dts|debug=yes|-1000|tháng 7|4}} 4 tháng 7 năm 1000 TCN
{{dts|debug=yes|5|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 5 TCN
{{dts|debug=yes|40|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 40 TCN
{{dts|debug=yes|1|tháng 7|4|BC}} 4 tháng 7 năm 1 TCN
{{dts|debug=yes|88|tháng 7|4}} 4 tháng 7 năm 88
{{dts|debug=yes|2007|7|11}} 11 tháng 7 năm 2007
{{dts|debug=yes|2001|tháng 9|11}} 11 tháng 9 năm 2001

Xem thêm