Bước tới nội dung

Bản mẫu:EditAtWikidata

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Sửa dữ liệu tại Wikidata
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị một biểu tượng bút chì:

  • Biểu tượng sẽ được liên kết với mục nhập Wikidata cho bài viết có đặt biểu tượng này.
  • Liên kết có thể được sửa đổi để trỏ đến một thuộc tính cụ thể trong mục nhập Wikidata bằng cách cung cấp tham số tùy chọn |pid=.
  • Thông báo này chỉ được hiển thị nếu không cung cấp local_parameter cục bộ; tức là khi được gọi từ bên trong một bản mẫu, sẽ không hiển thị biểu tượng khi không có giá trị từ Wikidata được sử dụng.

Sử dụng

  • {{EditAtWikidata}}

Ngoài bài viết:

  • {{EditAtWikidata |qid=<Qid of article at Wikidata>}}

Trong bản mẫu khác:

  • {{EditAtWikidata |{{{local_parameter|}}} }}

Để thực hiện liên kết trỏ đến ID thuộc tính đã cho tại mục nhập Wikidata:

  • {{EditAtWikidata |pid=<PropertyID> |local_parameter}}