Bước tới nội dung

Bản mẫu:Element color

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

transparent

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template returns the element's legend color, to be used in HTML makeup:

 • {{Element color|Alkali metal}}#ff6666
 • Some color codes are designed as fontcolor.
 • Some return values are designed as full border settings:
 • {{Element color|Synthetic}}2px dotted #6e6e8e

Ghi chú: the true code returned is like: #ffc0c0; (# being "#"). This way, any HTML page will not use "#" to start a numbered list.

Tùy chọn màu chữ

[sửa mã nguồn]
style=color attribute value
Trong mã: style="color:{{element color|gas}};"

Trạng thái vật chất (màu chữ)

[sửa mã nguồn]
 • A  Solid → #000000 
 • A  Liquid → #007000 
 • A  Gas → #cb0000 
 • A  Unknown phase → #606060 

Tùy chọn viền ô

[sửa mã nguồn]
style=border attribute value
Trong mã: style="border:{{element color|synthetic}};"

Occurrence (ô viền)

[sửa mã nguồn]
 •    Primordial → 2px solid #6e6e8e 
 •    From decay → 2px dashed #6e6e8e Ghi chú: "Natural radio" deprecated
 •    Synthetic → 2px dotted #6e6e8e 
 •    Undiscovered → 2px solid transparent 
 •    None → 2px solid transparent 

Tùy chọn màu nền

[sửa mã nguồn]
style=background attribute value
Trong mã: style="background:{{element color|alkali metals}};"

Phân loại kim loại–phi kim

[sửa mã nguồn]
 •    Alkali metals → #ff6666 
 •    Alkaline earth metals → #ffdead 
 •    Lanthanides → #ffbfff 
 •    Actinide → #ff99cc 
 •    Transition metal → #ffc0c0 
 •    Post-transition metal → #cccccc 
 •    Metalloid → #cccc99 
 •    Reactive nonmetal → #f0ff8f 
 •    Noble gas → #c0ffff 
 •    Unknown chemical properties → #e8e8e8 

Khối lượng nguyên tử tiêu chuẩn

[sửa mã nguồn]
 •    saw-header → #b0e0e6 
 •    saw → #e1fcff 
 •    msi-header → #c3ffd8 
 •    msi → #e1ffec 
msi = most stable isotope

Năm và thời đại

[sửa mã nguồn]
 •    Antiquity to Middle Ages → #ffb9b9 
 •    Before 1800 → #dfcdff 
 •    1800-1849 → #cbffb9 
 •    1850-1899 → #b9ffe4 
 •    1900-1949 → #ffe2b9 
 •    1950-1999 → #fff6b9 
 •    2000-present → #ffb9ef 

Ví dụ: {{Periodic table (discovery periods)}}

Các khối

[sửa mã nguồn]
 •    s-block → #ff9999 
 •    p-block → #fdff8c 
 •    d-block → #99ccff 
 •    f-block → #9bff99 
 •    g-block → #fd99ff Ghi chú: không sử dụng, khối g không tồn tại. Màu này được sử dụng để lấy màu 'dự đoán'

Trong chu kỳ 8, nguyên tố lý thuyết:

 •    s-block (predicted) → #ffcccc 
 •    p-block (predicted) → #ffffbf 
 •    d-block (predicted) → #c7eeff 
 •    f-block (predicted) → #cdffcc 
 •    g-block (predicted) → #febfff 

Đã sử dụng trong: Valence (chemistry)#Maximum valences of the elements These colors correspond to the Alkali metal–noble gases range

 •    0 → #c0ffff 
 •    1 → #ff8989 
 •    2 → #ffdead 
 •    3 → #ffbfff 
 •    4 → #cccccc 
 •    5 → #cccc99 
 •    6 → #a0ffa0 
 •    7 → #ffff99 
 •    8 → #d1ddff 
 •    9 → #c6dd9d 
 •    unknown valence → #ededed 

Các lớp chú thích á kim

[sửa mã nguồn]

Xem Bản mẫu:Periodic table (list of metalloid lists)

 •    Metalloid citeclass 1of4 → #baffba Ghi chú: currently: 93%
 •    Metalloid citeclass 2of4 → #badcff Ghi chú: currently: 44%
 •    Metalloid citeclass 3of4 → #ffbadc Ghi chú: currently: 24%
 •    Metalloid citeclass 4of4 → #ffffba Ghi chú: currently: 9%

Bố trí màu mặc định

[sửa mã nguồn]
|1=not a color name |default=#aabbcc → #aabbcc (sử dụng # không phải #)
|1=not a color name |default=thistle → thistle


Biến thể "Không rõ"

[sửa mã nguồn]

Có thể sử dụng trong không gian chính

 •    Unknown → #ffffff Ghi chú: Deprecated, too generic
 •    White → #ffffff 
 •    Unknown chemical properties → #e8e8e8  -- Category
 • A  Unknown phase → #606060  --SoM
 •    Undiscovered → 2px solid transparent Ghi chú: Border -- Occurrence
 •    none → 2px solid transparent Ghi chú: Border -- Occurrence

Chất lượng bài viết Wikipedia

[sửa mã nguồn]

Đã sử dụng trong: Wikipedia:WikiProject Elements/Articles/Periodic Table by Quality

 •    aq-FA → #6699ff 
 •    aq-A → #66ffff 
 •    aq-GA → #55cc55 Ghi chú: Formal color is #66ff66
 •    aq-B → #bcff66 Ghi chú: Formal color is #b2ff66
 •    aq-C → #ffff66 
 •    aq-Start → #ffaa66 
 •    aq-Stub → #ff6666 

Quan trọng bài viết Wikipedia

[sửa mã nguồn]
 •    imp-Top → #ff00ff 
 •    imp-High → #ff88ff 
 •    imp-Mid → #ffbbff 
 •    imp-Low → #ffddff 
 •    imp-??? → #f8f9fa 
 •    imp-n/a → #f5f5f5 
 •    Black → #000000 
 •    White → #ffffff 
 •    blue → #0000ff 
 •    green → #008000 
 •    red → #ff0000 
 •    yellow → #ffff00 

Bảng nền

[sửa mã nguồn]
 •    table title → #d8d8d8 
 •    table header → #e0e0e0 
 •    table colheader → #e8e8e8 
 •    table mark → #f0f0f0 
 •    table background → #f8f8f8 
 •    table border → #a9a9a9 
Màu nền có sẵn cho các bảng tuần hoàn
Cách sử dụng: {{Element color|table header}}
Đặc điểm kỹ thuật
(tham số thứ 1)
Đặc điểm kỹ thuật
thay thế
Trả về màu Ghi chú
title caption #d8d8d8
header #e0e0e0
colheader rowheader, subheader #e8e8e8
mark #f0f0f0
background bg #f8f8f8 Ngoài ra giá trị trả về mặc định
border   #a9a9a9 Bằng màu được xác định trước "màu xám"

Mã hóa cứng của màu

[sửa mã nguồn]

Các màu giống nhau, có cùng từ khóa, có thể được mã hóa cứng trong bản mẫu và trang:


Dữ liệu bản mẫu

[sửa mã nguồn]
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Element color

This template returns an RGB color number, for usage in css style setting (style="background:#ab23a6"). For certain input, a css fontcolor or border style is returned.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Color class name1

Predefined class name to return its legend color

Ví dụ
alkali metal
Chuỗi dàibắt buộc

Các tham số bị phản đối và thử nghiệm

[sửa mã nguồn]

Those not for mainspace are kept in {{Element color/secondary}}