Bước tới nội dung

Bản mẫu:Elementbox isotopes decay4

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

|- | rowspan="4" | {{{mn}}}{{{sym}}} | rowspan="4" | {{{na}}} | rowspan="4" | {{{hl}}} | {{{dm1}}} | {{{de1}}} | {{{pn1}}}{{{ps1}}} |- | {{{dm2}}} | {{{de2}}} | {{{pn2}}}{{{ps2}}} |- | {{{dm3}}} | {{{de3}}} | {{{pn3}}}{{{ps3}}} |- | {{{dm4}}} | {{{de4}}} | {{{pn4}}}{{{ps4}}}