Bản mẫu:FIAV

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

[[Hình:FIAV {{{1}}}.svg|23x15px]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template can be used to put vexillological symbols in flag descriptions.


Sử dụng[sửa mã nguồn]

Các biểu tượng định dạng SVG này ở commons:Category:Vexillological symbols.

Usage symbols[sửa mã nguồn]

Usage symbols are created from a 6-figure combination of ones and zeros:

Biểu tượng Ý nghĩa Biểu tượng Ý nghĩa
FIAV 100000.svg
Civil flag {{FIAV|100000}}
FIAV 111000.svg
National flag {{FIAV|111000}}
FIAV 010000.svg
State flag {{FIAV|010000}}
FIAV 000111.svg
National ensign {{FIAV|000111}}
FIAV 001000.svg
War flag {{FIAV|001000}}
FIAV 011001.svg
State flag, war flag and naval ensign {{FIAV|011001}}
FIAV 000100.svg
Civil ensign {{FIAV|000100}}
FIAV 010101.svg
State flag, civil and naval ensign {{FIAV|010101}}
FIAV 000010.svg
State ensign {{FIAV|000010}}
FIAV 110110.svg
Civil and state flag, civil and state ensign {{FIAV|110110}}
FIAV 000001.svg
Naval ensign {{FIAV|000001}}
FIAV 011011.svg
State and war flag, state and naval ensign {{FIAV|011011}}
FIAV 110000.svg
Civil and state flag {{FIAV|110000}}
FIAV 111100.svg
National flag and civil ensign {{FIAV|111100}}
FIAV 011000.svg
State and war flag {{FIAV|011000}}
FIAV 111010.svg
National flag and state ensign {{FIAV|111010}}
FIAV 000110.svg
Civil and state ensign {{FIAV|000110}}
FIAV 111110.svg
National flag, civil and state ensign {{FIAV|111110}}
FIAV 100100.svg
Civil flag and ensign {{FIAV|100100}}
FIAV 011111.svg
State and war flag, national ensign {{FIAV|011111}}
FIAV 010010.svg
State flag and ensign {{FIAV|010010}}
FIAV 110111.svg
Civil and state flag, national ensign {{FIAV|110111}}
FIAV 001001.svg
War flag and ensign {{FIAV|001001}}
FIAV 111111.svg
Phù hiệu và cờ quốc gia {{FIAV|111111}}

Property symbols[sửa mã nguồn]

Description Code
FIAV normal.svg Normal or de jure version of flag, or obverse side {{FIAV|normal}}
FIAV proposal.svg Design was proposed in the past, but never officially adopted {{FIAV|proposal}}
FIAV reconstructed.svg Design is a reconstruction, based on past observations {{FIAV|reconstructed}}
FIAV reverse.svg Reverse side of flag {{FIAV|reverse}}
FIAV variant.svg Design is an acceptable variant {{FIAV|variant}}
FIAV alternate.svg Alternate version of flag {{FIAV|alternate}}
FIAV defacto.svg De facto version of flag {{FIAV|defacto}}
FIAV twosided.svg Flag has different designs on its obverse side and its reverse side {{FIAV|twosided}}
FIAV sinister.svg Obverse side meant to be hoisted with pole to the observer's right {{FIAV|sinister}}
FIAV historical.svg Design used in the past, but now abandoned {{FIAV|historical}}

Vi dụ[sửa mã nguồn]

Vexillological symbol Đề án lá cờ của Đài Loan
  • {{FIAV|111111}} gives this: Cờ và biểu tượng quốc gia
  • [[Image:Flag_of_Taiwan_proposed_1996.svg|150px|thumb|{{FIAV|proposal}} Đề án lá cờ của Đài Loan]] gives the flag as shown on the right.