Bước tới nội dung

Bản mẫu:Framework

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Filefolder)

example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Để sử dụng bản mẫu thư mục sao chép văn bản chứa trong hộp sau và lưu lại.

{{Framework|default
|tiêu đề=
|liên kết=
|nội dung=
}}

Tham số đầu tiên (tùy chọn) có thể là: orange, blue, gray, green, violet, red, và (như là mặc định) orange và blue.

Liên kết chỉnh sửa chỉ xuất hiện nếu tham số "liên kết" được thiết lập để không có một giá trị trống.

Hình ảnh Cartella[sửa mã nguồn]

Có hơn 50 hình ảnh "Cartella" được xác định có thể được sử dụng. Khi lựa chọn một hình ảnh không xác định, chỉ cần sử dụng phần thứ hai của tên trong trường |hình. Quan trọng: Bạn phải bao gồm hậu tố loại tập tin, ví dụ như .jpg, .svg vv.

Hình ảnh Cartella

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

title

{{Framework|red}}

title

{{Framework|orange}}

title

{{Framework|yellow}}

title

{{Framework|green}}

title

{{Framework|blue}}

title

{{Framework|violet}}

title

{{Framework|grey}}

title

{{Framework}}

Hướng dẫn chung & ghi chú:
Hình ảnh chân trang

title

{{Framework|hình chân trang=NeveFooter.gif}}

Các trường được xác định thành viên

title
{{Framework |thành viên
|border   = 000 
|border2  = CCC
|màu nền  = CCC 
|màu nền 2 = ABCDEF 
|biểu trưng = Nuvola_apps_date.svg
|hình    = blu (darker).jpg 
|liên kết  = Bản mẫu:Framework/doc
|radius2  = 0em
}}
 1. Khi thêm các hình ảnh vào các trường |hình=|hình chân trang=, không bao gồm tiền tố không gian tên (tập tin:).
 2. Khi xác định kích thước của hình ảnh không bao gồm viết tắt cho điểm ảnh (px}.
 3. Người dùng được xác định màu sắc phải hex.
 4. Tùy chọn gray có thể được đánh vần là gray hoặc grey.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu "Cửa sổ"[sửa mã nguồn]

Bản mẫu "Thư mục"[sửa mã nguồn]