Bước tới nội dung

Bản mẫu:Framebox

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một khuôn khổ với cạnh màu. Tham số đầu tiên (tùy chọn) có thể là: blue, green, yellow, gold, orange, purple, salmon, sand, average green, dark blue, red, scarlet. Màu mặc định là gray.


{{framebox|blue}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|green}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|yellow}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|gold}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|orange}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|violet}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|salmon}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|sand}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|averagegreen}}
...
{{frame-footer}}
 
{{framebox|darkblue}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|red}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|scarlet}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|gray}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox}}
...
{{frame-footer}}

Container là theo mặc định trong suốt. Nếu bạn muốn làm cho nó với màu sắc, chỉ đơn giản thêm màu sắc=màu. Cho ví dụ :

{{framebox|violet|màu sắc=lightblue}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|darkblue|màu sắc=yellow}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|red|màu sắc=#CCFFFF}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|gray|màu sắc=transparent}}
...
{{frame-footer}}

Độ rộng của bảng là theo mặc định 100%. Bạn có thể điều chỉnh bằng cách thêm độ rộng=số px hoặc độ rộng=số %. Cho ví dụ :

{{framebox|violet|màu sắc=lightblue|độ rộng=400px}}
...
{{frame-footer}}
{{framebox|darkblue|màu sắc=yellow|độ rộng=50%}}
...
{{frame-footer}}