Bản mẫu:GUF

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 Guyane thuộc Pháp

Tài liệu bản mẫu

Mô tả

{{GUF}}

Tạo ra một lá cờ và liên kết trong tới Guyane thuộc Pháp. Bản mẫu này tương đương với {{flag|Guyane thuộc Pháp}}, nhưng đặt tên theo ba chữ cái tiêu chuẩn của Mã ISO 3166-1 alpha-3 cho Guyane thuộc Pháp nhằm mục đích tiện lợi trong biên tập.


Xem thêm